Centrul de resurse și referință în autism „Micul Prinț“ Bistrița

Asociatia AUTISM Europa

 

Asociaţia Autism Europa Bistriţa este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2007 de părinţi şi prieteni ai copiiilor cu autism cu 40 de beneficiari direcţi şi sute de beneficiari indirecţi. De la înfiinţare oferim servicii de informare, conştientizare, consiliere şi educare, organizăm cursuri de instruire în beneficiul copiilor cu tulburări din spectrul autist din judeţul Bistriţa-Năsăud, al familiilor acestora, al specialiştilor şi al comunităţii.

În cursul anului 2008, printr-un proiect finanţat de Primăria Bistriţa s-a înfiinţat Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism „Micul Prinţ“, în incinta Spitalului Judeţean Bistriţa, într-un spaţiu aflat într-o clădire întrun stadiu avansat de degradare. Aici, într-un spaţiu restrâns, amenajat cu fonduri de la Primăria Bistriţa și prin contribuţie proprie, s-au desfăşurat activităţi de informare, consiliere, grupuri de suport pentru părinţi şi copii, precum şi activităţi de coordonare a proiectelor derulate în parteneriat cu instituţii publice şi ONG-uri din ţară şi străinătate.

În scurt timp, activitatea Centrului a devenit complexă şi recunoscută la nivel naţional iar începând cu anul 2016 își desfășoară activitatea într-un spațiu reabilitat pus la dispoziție în mod gratuit de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și care necesită extindere pentru a putea oferi serviciile necesare tuturor copiilor înscriși. De serviciile de informare, educare a părinţilor şi terapie ale acestui Centru beneficiază copiii cu TSA şi familiile acestora din mai multe localităţi din judeţ şi din țară. Centrul a devenit un model terapeutic de succes la iniţiativa părinţilor în colaborare cu autorităţile locale şi la nivel naţional.

Asociaţia este acreditată și licențiată de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ca furnizor de servicii sociale.

Asociaţia Autism Europa derulează numeroase proiecte educaţionale şi a încheiat parteneriate cu toate instituţiile publice locale relevante, oferind servicii integrate de recuperare, consiliere şi incluziune socială atât beneficiarilor direcţi, cât şi familiilor şi cercului social în care aceştia trăiesc. Asociaţia Autism Europa Bistriţa militează activ pentru integrarea copiilor cu TSA în învăţământul de masă. La momentul actual, 40 de copii urmează terapii de recuperare în cadrul Centrului. Un procent de 97,5% dintre ei sunt încadraţi în învăţământul de masă.

În anul 2012 a fost înfiinţată și a continuat să funcționeze prima revistă de specialitate în domeniul autismului din România: 2 Elefanţi – O revistă despre autism. Asociația este membră FEDRA — Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist din 2012. De asemenea, derulează sistematic proiectul Premiile Antidiscriminare “Învăţăm împreună”, premiind cadrele didactice care integrează copii cu tulburări din spectrul autist în învăţământul de masă, precum și proiectul NEUROLIMPICS – prin care stimulează colegialitatea și prietenia în grupele și clasele în care sunt integrați copii cu TSA.

Ca evenimente publice importante, mentionam Revista 2 Elefanți, prima revistă specializată în tulburările de spectru autist, organizarea anuală a evenimentului 2 Aprilie – Ziua internaţională de conştientizare a autismului, inițiatori ai Marșului ”Revoluția copiilor” – lobby legislativ finalizat cu succes, NEUROLIMPICS – concurs şcolar pe tema neurodiversităţii, Premiile Antidiscriminare – pentru cadrele didactice care integrează copii cu TSA în învățământul de masă.

Membrii Consiliului Director:

DRAGU ANA – președinte
TÂRNOVAN MARIA
VINAY MICHEL ALFRED MARC
SILAŞI ANA
COTUŢIU LIVIU
CÂMPAN MARIA
URS IONELA